Tuyển dụng

Đội ngũ cán bộ nhân viên là hình ảnh đại diện và là nguồn lực tạo nên vị thế cho Media & Smart Solution.

Với “Sức trẻ - Năng động - Sáng tạo”, chúng tôi luôn sẵn sàng làm việc tích cực hiệu quả cho mục đích chung của Media & Smart Solution. 

Bạn muốn được thử thách trong một môi trường chuyên nghiệp và nhiệt huyết? 

Bạn muốn có cơ hội được đào tạo chuyên sâu, phát triển năng lực bản thân, thỏa sức sáng tạo? 

Media & Smart Solution sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón bạn!