Tuyển nhân viên thị trường – Toàn quốc

MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Chủ động tìm kiếm khảo sát, đàm phán cho thuê, bán máy bán hàng và ghế matxa tự động, máy bay phun thuốc bảo vệ thực vật. - Đám phán thuê mặt bằng để đặt MBH, ghế matxa - Báo cáo tiến độ triển khai các dự án qua Workplace hàng ngày, lập biểu báo cáo theo mẫu Công ty và gửi …