Máy bán hàng tự động MSS XY-32: là dòng máy bán hàng tự động, máy trưng bày, bảo quản và cung cấp hàng hóa có tích hợp đầu đọc với...
Máy bán hàng tự động MSS XY-8: là dòng máy bán hàng tự động, máy trưng bày, bảo quản và cung cấp hàng hóa có tích hợp đầu đọc với chức...
Máy bán hàng tự động MSS-6G: là dòng máy bán hàng tự động, máy trưng bày, bảo quản và cung cấp hàng hóa có tích hợp đầu đọc với chức...
Máy bán hàng tự động MSS 10L-22: là dòng máy bán hàng tự động, máy trưng bày, bảo quản và cung cấp hàng hóa có tích hợp đầu đọc với...
Máy bán hàng tự động MSS 10G: là dòng máy bán hàng tự động, máy trưng bày, bảo quản và cung cấp hàng hóa có tích hợp đầu đọc với...