GIÁ TRỊ CỐT LÕI - VĂN HÓA

Sứ mệnh – Tầm nhìn

SỨ MỆNH

 • Với xã hội: Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội; nêu cao trách nhiệm công dân, đóng góp tích cực cho cộng đồng;
 • Với khách hàng: Cung cấp các dịch vụ với chất lượng tốt nhất; đem đến sự gần gủi, thân thiện và tin tưởng. Bên cạnh giá trị, chất lượng trong mỗi dịch vụ đều hướng tới sự thỏa mãn tối đa nhu cầu chính đáng của khách hàng;
 • Với đối tác: Nêu cao tinh thần hợp tác cùng phát triển; cam kết trở thành “Người bạn đồng hành đáng tin cậy” của mọi đối tác:
 • Với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc công bằng, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo cơ hội phát triển cho tất cả nhân viên.

MỤC TIÊU

 • Nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua việc cung cấp các tiện ích và phương thức tiếp cận dịch vụ văn minh, thuận lợi, rõ ràng minh bạch;
 • Tạo môi trường sinh hoạt hiện đại, giúp khách hàng làm chủ các tiện ích, dịch vụ quen thuộc của các nước phát triển trên thế giới;
 • Bổ sung những dịch vụ thiết yếu góp phần hoàn thiện môi trường sinh hoạt của khách hàng;
 • Kiểm soát chặt chẽ công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm bằng việc cung cấp hàng hoá có xuất xứ, nguồn gốc, đi đôi với hệ thống kiểm soát chất lượng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

“NHÂN – TÂM – TRÍ – TÍN”

 • Nhân: Lấy con người làm trung tâm; xây dựng sự công bằng, chính trực, đoàn kết giữa người lao động và các đối tác;
 • Tâm: Thượng tôn pháp luật, tôn trọng kỷ luật và đạo đức; lấy sự hài lòng của khách hàng làm trung tâm;
 • Trí: Sáng tạo là sức sống và động lực; công việc ngày hôm nay luôn phải tốt hơn ngày hôm qua;
 • Tín: Giữ gìn danh dự và luôn thực hiện đúng cam kết.