Giao hàng ngay sau khi khách hàng ký hợp đồng và thanh toán thành công.

Hỗ trợ lắp đặt và hướng dẫn khách hàng sử dụng máy.