Hệ thống kiểm soát và thu phí gửi xe tự động (M – Parking)

Quản lý bãi xe thông minh dựa trên công nghệ và thiết bị hiện đại – Hệ thống kiểm soát và thu phí dịch vụ gửi xe tự động giúp tăng tính an toàn cao, giảm thiểu được rủi ro, đem lại sự hài lòng, yên tâm cho khách hàng.