Chuỗi Kateen (M – Kanteen)

Là địa điểm dịch vụ chuyên cung cấp đồ ăn, nước uống cho thực khách, với công nghệ thanh toán thông minh bằng thẻ